Welkom

Opus 8 is er voor mensen en organisaties in werk- en leersituaties.

Dit is wat wij doen:

1. Wij richten ons op vragen rond kwalificatie en werk, zoals:

  • Hoe verbind je de ontwikkeling van mensen met innovaties in bedrijven en instellingen?
  • Hoe organiseer je het werk zo dat het uitnodigend is om te blijven leren?
  • Hoe kan het beroepsonderwijs aansluiting vinden bij wat er gebeurt binnen bedrijven en hoe kunnen we daarbij alle talenten van leerlingen en studenten aanboren?

2. Ons uitgangspunt is een actief meedenkende opdrachtgever en direct betrokkenen. Wij organiseren draagvlak bij veranderingen in instellingen, bedrijven en bij individuen. Wij geloven in actieve betrokkenheid van direct betrokkenen als sleutel bij veranderingen.

3. Afhankelijk van het vraagstuk richten wij ons op regio’s en sectoren, maar ook op bedrijven, scholen en individuen.

Wij zijn ervaren in het opzetten en uitvoeren van coachingstrajecten voor teams of individuen om te ontdekken hoe zij zichzelf beter kunnen ontwikkelen in een huidige of toekomstige werksetting. Maar ook in het geven van een beleidsadvies voor een regio of sector op het gebied van menselijk kapitaal; een onderzoek naar vereist competenties binnen een bedrijf met het oog op de toekomst, of een strategisch organisatieadvies om op die toekomst te anticiperen. Opus 8 is gevestigd in Amsterdam. Opus 8 is klein en kan daarmee maatwerk leveren. Ike Overdiep van Opus 8 werkt soms alleen, vaker samen met partners die in teamwork met mij de juiste expertise en ervaring hebben om maatschappelijke vragen een stap dichterbij een oplossing te brengen.